Ljiljan S

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti-zaštita osobnih podataka
Ljiljan S d.o.o. je posvećena zaštiti Vaše privatnosti. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva
pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka rado ćemo Vam
pomoći.Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost da se vaši osobni
podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.
Sadržaj
• Definicije iskorištene u ovim pravilima
• Principi zaštite podataka kojima se vodimo
• Kakva su Vaša prava u vezi s osobnim podacima
• Koje osobne podatke skupljamo o Vama
• Kako koristimo Vaše privatne podatke
• Tko još ima pristup Vašim privatnim podacima
• Kako štitimo Vaše podatke
• Informacije o kolačićima
• Kontakt informacije
1. Definicije
Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku
osobu koja se može identificirati.
Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih
podataka.

Nositelj podataka – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.
Dijete – fizička osoba mlađa od 16 godina.
2. Principi zaštite podataka
Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:
• Obrada je zakonita, fer, transparentna. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu.
Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam
informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
• Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog
koje su osobni podaci skupljeni.
• Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu
količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
• Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže
no što je potrebno.
• Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
• Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.
3. Prava nositelja podataka
Nositelj podataka ima sljedeća prava:
• Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni
podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
• Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o
Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih
podataka.
• Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših
osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.
• Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje
Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
• Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate
pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
• Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na
prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
• Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na
automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane
isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod
profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
• Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje

uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer jednog obrađivača na drugi.
• Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na
pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema
Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
• Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane
nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.
• Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu
osobnih podataka.
4. Podaci koje skupljamo
Informacije koje ste nam dostavili
To može biti Vaša e-mail adresa, ime, adresa za naplatu, kućna adresa i tako dalje –
uglavnom informacije koje su neophodne kako bismo Vam dostavili proizvod/uslugu ili kako
bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Čuvamo informacije s ciljem da biste mogli
komentirati ili obavljati druge aktivnosti na stranici. Ove informacije podrazumijevaju, na
primjer, Vaše ime i e-mail adresu.
Informacije automatski skupljene o Vama
To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za
sesije. Na primjer, informacije o Vašoj kupovnoj košarici, Vašu IP adresu, povijest kupovine
(ako postoji) i tako dalje. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva.
Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.
Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.
5. Kako koristimo Vaše privatne podatke
Koristimo Vaše osobne podatke sa ciljem da:
• pružimo našu uslugu. Ovo uključuje primjere registracije Vašeg naloga; pružanje drugih
proizvoda i usluga koje zatražite; pružanje promotivnih artikala na Vaš zahtjev i
komuniciranje s Vama oko tih proizvoda i usluga; komunikacija i interakcija s Vama;
obavještavanje o promjenama bilo kojih servisa.
• poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;
• ispunimo obaveze po zakonu ili ugovoru.
Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost.
Na osnovu sklapanja ugovora ili ispunjavanja ugovornih obaveza, obrađujemo Vaše podatke
u sljedeće svrhe:
• da Vas identificiramo;
• da Vam pružimo uslugu ili da vam pošaljemo/ponudimo proizvod;

• da komuniciramo s Vama zbog prodaje ili fakturiranja;
Na osnovu legitimnog interesa, obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
• da vam pošaljemo personalizirane ponude* (naše i/ili od naših pažljivo odabranih
partnera);
• da administriramo i analiziramo bazu naših klijenata (kupovno ponašanje i navike) s ciljem
da poboljšamo kvalitetu, raznolikost i dostupnost proizvoda/usluga koji se nude/pružaju.;
• da bismo mogli napraviti fakturu za kupljenu robu
Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
• da šaljemo biltene i kampanjske ponude (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);
• u druge svrhe za koje smo zatražili Vašu suglasnost.
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili
koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo
anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo
podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni. Čuvamo Vaše platne informacije i
druge informacije skupljene o Vama koliko god je potrebno za računovodstvene potrebe ili
druge obaveze koje dolaze iz zakona, ali ne i duže.
Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom
namjenom za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo:
• veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;
• daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
• uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.
Obavijestit ćemo Vas o daljoj obradi i svrsi.
6.Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima
Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima. Osobni podaci se u određenim slučajevima
dostavljaju našim partnerima kojima vjerujemo s ciljem pružanja usluge kako treba ili
poboljšanja korisničkog iskustva. Dijelimo Vaše podatke s:
Našim poslovnim partnerima:
• Kurirska služba za dostavu
Radimo samo s partnerima za obradu koji su u stanju pružiti adekvatan nivo zaštite Vaših
osobnih podataka. Vaše osobne podatke objavljujemo trećim stranama ili javnim
službenicima kada smo legalno obavezni to napraviti. Vaše osobne podatke bismo mogli
otkriti trećim stranama, ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

7. Kako štitimo Vaše podatke
Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za
komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i
pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.
Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija.
Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka.
Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo
sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima,
ako do kršenja dođe.
Ako imate korisnički račun kod nas, zapamtite da morate imati tajno korisničko ime i šifru.
Djeca
Ne namjeravamo sakupljati ili saznavati informacije o djeci. Ne ciljamo djecu našim
uslugama.

8. Kolačići i druge tehnologije koje koristimo
Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo analizirali ponašanje korisnika,
administrirali stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o drugim korisnicima.
Ovo se radi u cilju personalizacije i poboljšanja korisničkog iskustva.
Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije
koji pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše stranice. Možete
kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu
ometati upotrebu određenih funkcija.
Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:
• Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcije na našoj
stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.
• Funkcionalni kolačići – ovi kolačići pružaju funkcionalnost da koristite usluge ugodnije i
omogućava personalizaciju funkcija. Na primjer, mogu zapamtiti Vaš e-mail u formularima
tako da ne morate ponovo unositi ove informacije sljedeći put.
• Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše
stranice i usluga.
• Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u
skladu s Vašim interesima. Dodatno, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta vidjeli
reklamu. Najčešće su smješteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora
stranice. Ovi kolačići pamte da ste posjetili stranicu i ta informacija se dijeli s drugim tijelima,

kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice,
koje pružaju druga tijela.
Možete ukloniti kolačiće sačuvane u svom računalu putem podešavanja unutar pretraživača.
Kao alternative, možete kontrolirati kolačiće treće strane koristeći platforme za poboljšanje
privatnosti, kao što su OPTOUT.ABOUTADS.INFO ili YOURONLINECHOICES.COM. Za više
informacija o kolačićima, pogledajte allaboutcookies.org.
Koristimo Google Analitiku kako bismo mjerili promet na našoj stranici. Google ima svoja
pravila o privatnosti koja možete pročitati OVDJE Ako želite odustati od praćenja od strane
Google Analitike, posjetite GOOGLE ANALYTICS OPT-OUT STRANICU.
Promjene Pravila o privatnosti
Zadržavamo pravo da napravimo promjene pravila o privatnosti.

Zadnja izmjena ispisana 05.11.2021.

Izdvajamo iz ponude

157.90 / PAK

126.32 / PAK

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 142.11

PIVSKA GARNITURA

Sve za gradnju

62.10 / Kom

234.75 / Kom

187.80 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 211.28

Besplatna dostava

354.90 / Kom

283.92 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 319.41

6.44 / Kom

5.15 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 5.79

UKRASNI KAMEN LAVA MULCH, BROWN 8-25MM 20KG

Ukrasni kamen, pijesak i cvjetnjaci

16.19 / Kom

39.42 / Kom

STABILIZACIJSKA PLOČA ZA KAMEN 160X120X3CM

Ukrasni kamen, pijesak i cvjetnjaci

4.68 / Kom

2.50 / Kom

VRTNA PLOČA SIVA PRANA SEMMELROCK 40X40X3.8

Opločnici, ploče i rubnjaci

1,228.50 / Kom

Besplatna dostava

37.12

4.29 / Kom

RUBNJAK GUTTAGARDEN PVC 1000X58MM

Opločnici, ploče i rubnjaci

76.98 / Kom

61.58 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 69.28

JUNGLE GYM DJEČJI TOBOGAN 220 CM

Dječja igrališta i oprema

Besplatna dostava

7.10 / Kom

5.68 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 6.39

ANTISTRES ZAŠTITNA GUMA 50X50X2CM CRVENA

Dječja igrališta i oprema

8.68 / Kom

6.94 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 7.81

ANTISTRES ZAŠTITNA GUMA 50X50X4CM CRNA

Dječja igrališta i oprema

28.03 / PAK

112.85 / PAK

48.83 / Kom

195.39 / Kom

ZENON UMIVAONIK FLORIDA PERLA 38,5X38,5CM

Kupaonski i kuhinjski program

781.56 / Kom

2,099.58 / Kom

ZENON KADA 155X75 MICHIGAN 155

Kupaonski i kuhinjski program

Besplatna dostava

183.24 / Kom

ZENON TUŠ KADA SMART SLATE 80X120CM NATURAL

Kupaonski i kuhinjski program

244.26 / Kom

ZENON TUŠ KADA SMART KORVIT 80X120CM BIJELA

Kupaonski i kuhinjski program

41.00 / Kom

34.71 / M2

52.20 / M2

30.83 / M2

45.81

V33 BOJA ZA KUHINJU 2L

Unutarnje i fasadne boje

48.42

V33 BOJA ZA OBNOVU KUPAONICA 2L

Unutarnje i fasadne boje

2.52 / Kom

Zatražite ponudu

2,461.50 / Kom

95.81 / Kom

134.75 / Kom

107.80 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 121.28

12.65 / Kom

Besplatna dostava

15.66 / M2

Zatražite ponudu

Besplatna dostava

63.28 / Kom

Besplatna dostava

Zatražite ponudu

Besplatna dostava

207.13 / Kom

Besplatna dostava

95.41 / Kom

479.90 / Kom

383.92 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 431.91

Besplatna dostava

654.99 / Kom

523.99 / Kom

*najniža cijena u posljednjih 30 dana : 589.49

Besplatna dostava

9.31 / Kom