Uvjeti Poslovanja

LJILJAN S d.o.o sa sjedištem u Željeznička 2, 44320 Kutina izdavač je internet stranice www.ljiljan-s.hr. Skup usluga koje pruža na domeni www.ljiljan-s.hr je pružanje informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Korištenjem internetske stranice www.ljiljan-s.hr smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka.

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima. Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.ljiljan-s.hr isključivo na njegovu odgovornost. LJILJAN S d.o.o kao niti jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Korisnik se slaže i potvrđuje da LJILJAN S d.o.o nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

LJILJAN S d.o.o ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga internet stranica www.ljiljan-s.hr. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.ljiljan-s.hr  te za sve troškove povezane s tim.

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti tvrtke LJILJAN S d.o.o. LJILJAN S d.o.o zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Također, LJILJAN S d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, LJILJAN S d.o.o može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.ljiljan-s.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.ljiljan-s.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korištenjem internetskih stranica www.ljiljan-s.hr od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. LJILJAN S d.o.o zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja LJILJAN S d.o.o objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.ljiljan-s.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija.

LJILJAN S d.o.o zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika. Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.ljiljan-s.hr u vlasništvu su tvrtke LJILJAN S d.o.o te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. LJILJAN S d.o.o je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.ljiljan-s.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti LJILJAN S d.o.o od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. LJILJAN S d.o.o može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje LJILJAN S d.o.o smatra neprihvatljivim.

Također, LJILJAN S d.o.o može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. LJILJAN S d.o.o  nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.ljiljan-s.hr. LJILJAN S d.o.o se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.ljiljan-s.hr.

U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti LJILJAN S d.o.o U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

LJILJAN S d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne; osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. LJILJAN S d.o.o informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Prilikom registracije ili kupnje, korisnik inicijalno prihvaća primanje elektronskih promo materijala i ponuda.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici LJILJAN S d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Izjava o privatnosti podataka

Korištenjem ove stranice, slažete se s Izjavom o privatnosti podataka www.ljiljan-s.hr stranice, a koja je navedena na ovoj web stranici. Izjava o privatnosti podataka odnosi se na prikupljanje i korištenje osobnih podataka koje nam možete dostaviti putem obrazaca na našoj web stranici, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način.
Zadržavamo pravo, po vlastitom nahođenju, izmijeniti ili ukloniti dijelove ovoj Izjavi o privatnosti u bilo koje vrijeme. Ova Izjava o privatnosti dodatak je bilo kojoj drugoj odredbi i uvjetu koji se primjenjuju na ovim web stranicama. Ne zastupamo interese web stranica trećih strana koje bi mogle biti povezane s našom web stranicom.
Prepoznajemo važnost zaštite privatnosti podataka prikupljenih o vama kao posjetiteljima na našim web stranicama, a posebno podatke koji su u stanju identificirati vas kao pojedinca (vaši “osobni podaci”).
Ova Izjava o privatnosti regulira način na koji će se pohranjivati vaši osobni podaci i informacije, dobiveni putem naše web stranice, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način. Ovu Izjavu o privatnosti treba redovno pregledavati kako biste bili informirani o bilo kakvim promjenama. Vaši komentari i povratne informacije su dobrodošle.

Osobni podaci
Osobni podaci o posjetiteljima naših stranica prikupljaju se dobrovoljno s vašom svjesnom dozvolom. Na primjer, možda trebamo prikupiti vaše osobne podatke i informacije kako bi vam pružili daljnje usluge, odgovorili ili proslijedili vaš zahtjev ili upit. Namjera nam je ovom Izjavom zaštiti vaše osobne podatke od bilo kakvog prosljeđivanja i/ili krivog rukovanja takvim podacima koji nisu u skladu s važećim zakonima o privatnosti u Republici Hrvatskoj.

Korištenje podataka
Osobni podaci koje korisnik podnese na našim stranicama, putem e-mail adrese ili na bilo koji drugi način koriste se samo u svrhu za koju su poslane ili za druge sekundarne svrhe koje su povezane uz primarnu namjenu, osim ako smo otkrili druge koristi u ovoj Izjavi o privatnosti ili u trenutku prikupljanja. Kopije korespondencije poslane sa web stranice, koje mogu sadržavati osobne podatke, pohranjuju se kao arhiva za vođenje evidencije i back-up svrhe.

Podaci o kreditnim karticama
Podaci o kreditnim karticama pohranjeni su samo za obradu plaćanja te će biti izbrisani jednom kada je uplata izvršena.

Objavljivanje
Osim u slučajevima gdje ste pristali objaviti vaše osobne podatke kako bi se postigla svrha zbog koje su podneseni, vaši osobni podaci mogu se objaviti u posebnim situacijama u kojima imamo razloga vjerovati kako je to potrebno ne bi li se identificirao, kontaktirao ili donijela pravna akcija protiv svakoga tko ošteti, ozlijedi ili omete (namjerno ili nenamjerno) naša prava, imovinu, članove, korisnike ili bilo koga drugog koji bi mogao biti oštećen takvim aktivnostima. Također možemo otkriti osobne podatke ako vjerujemo, u dobroj vjeri da zakon zahtijeva objavljivanje.
Možemo angažirati treće osobe kako bi vam pružile uslugu ili proizvode u naše ime. U tim okolnostima možemo otkriti vaše osobne podatke tim trećim stranama kako bi se ispunili zahtjevi za proizvode i usluge. Primjerice, Služba za dostavu treba znati tvoje ime i adresu kako bi ti mogla dostaviti proizvode.

Sigurnost
Nastojimo osigurati sigurnost, integritet i privatnost osobnih podataka i informacija podnesenih na našim stranicama putem on-line obrazaca, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način, pregledavajući i ažurirajući naše sigurnosne mjere u svjetlu suvremenih tehnologija. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ne može biti zajamčeno potpuno siguran.
Međutim, mi ćemo nastojati poduzeti sve razumne korake kako bi zaštitili vaše osobne podatke koje nam možete proslijediti putem on-line obrazaca, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način. Jednom kada dobijemo vaše podatke, poduzet ćemo najbolje mjere i pozornost kako bi osigurali njihovu sigurnost u našim sustavima.
Osim navedenoga, naši članovi, zaposlenici i/ili ugovorni pojedinci ili ustanove koji bi mogli pružati usluge u vezi s našim informacijskim sustavima su obvezni poštivati povjerljivost svih osobnih podataka i informacija koje čuvamo. Međutim, nećemo biti odgovorni za događaje koji proizlaze iz neovlaštenog pristupa vašim osobnim podacima.

Prikupljanje podataka o korisnicima

IP adrese
Naš web poslužitelj prikuplja vašu IP adresu za pomoć u dijagnozi problema i podršku s pitanjima naših usluga. Ipak, informacije su skupne i ne može se pratiti korisnik pojedinačno.

Cookies i Applets
Koristimo cookies za pružanje boljeg iskustva. Cookies omogućuju povećanje sigurnosti čuvanja vaših podataka kod upisivanja on-line obrazaca i način su praćenja jedinstvenog korisničkog pristupa.
Ovaj agregat sortiranja neosobnih informacija pomaže nam u analizi korištenja naših web stranica.

Pristup informacijama
Nastojat ćemo poduzeti sve razumne mjere za zaštitu i sigurnost svih informacija koje čuvamo o vama te držati te informacije točne i ažurne. Ako u bilo koje vrijeme otkrijete da neke od informacija o vama nisu točne, možete nas kontaktirati da se podaci isprave.
Osim navedenoga, naši članovi, zaposlenici i/ili ugovorni pojedinci ili ustanove koji bi mogli pružati usluge u vezi s našim informacijskim sustavima su obvezni poštivati povjerljivost svih osobnih podataka i informacija koje čuvamo.

Linkovi na druge web stranice
Na našim web stranicama postoje linkovi na stranice izvan naše domene te linkovi na web stranice trećih strana. Spomenute stranice nisu pod našom kontrolom i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ponašanje, sadržaj, održavanje ili poštivanje privatnosti za bilo koji od linkova. Prije dijeljenja vaših osobnih podataka na bilo kojoj drugog web stranici, savjetujemo vam da pročitate njihove uvjete korištenja i izjavu o privatnosti.

Problemi ili pitanja
Ako postanemo svjesni bilo kakve tekuće greške ili problema s našim web stranicama, te ćemo probleme ozbiljno uzeti u obzir i odmah početi raditi na njihovom otklanjanju. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s našom Izjavom o privatnosti podataka ili imate problem ili pritužbu, molimo vas da nas kontaktirate.
U slučaju da ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, pošaljite nam zahtjev, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu prodaja@ljiljan-s.hr

Izdvajamo iz ponude

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

1,208.80Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

1,087.92Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

1,699.50Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

1,529.55Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,337.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,003.84Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

4,346.05Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,911.45Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

362.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

325.80Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

34.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

27.20Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,039.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2,735.10Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,897.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,195.54Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

8.80Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

7.92Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

6.70Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

6.03Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

4.55Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3.64Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

2.95Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2.51Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

10.25Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

9.23Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

6.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

5.94Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

623.15Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

560.84Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

107.65Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

96.89Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

86.25Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

69.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

97.30Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

77.84Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

36.70Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

29.36Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

31.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

25.28Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

90.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

72.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

67.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

53.60Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

48.20Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

38.56Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

5,514.50Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

4,411.60Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,692.15Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2,953.72Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

210.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

168.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

186.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

148.80Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

699.90Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

559.92Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

5,138.44Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

4,624.60Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

590.63Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

531.57Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

1,725.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

1,552.50Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

299.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

269.10Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

1,603.20Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

1,362.72Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

4,725.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,780.00Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

4,462.50Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

4,016.25Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

57.80Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

52.02Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

79.50Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

71.55Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

52.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

47.34Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

32.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

29.34Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

136.05Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

108.84Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

99.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

79.20Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

183.90Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

147.12Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

351.29Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

281.03Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

166.10Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

124.58Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

202.03Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

151.52Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

357.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

321.30Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

180.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

144.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

75.90Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

68.31Kn

Zatražite ponudu

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

112.50Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

101.25Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

572.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

515.34Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

2,518.10Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2,266.29Kn

Besplatna dostava

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

60.80Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

54.72Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

2,278.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2,050.20Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,415.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2,732.00Kn

Besplatna dostava


x

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Saznajte Više