Uvjeti Poslovanja

LJILJAN S d.o.o sa sjedištem u Željeznička 2, 44320 Kutina izdavač je internet stranice www.ljiljan-s.hr. Skup usluga koje pruža na domeni www.ljiljan-s.hr je pružanje informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Korištenjem internetske stranice www.ljiljan-s.hr smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka.

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima. Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.ljiljan-s.hr isključivo na njegovu odgovornost. LJILJAN S d.o.o kao niti jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Korisnik se slaže i potvrđuje da LJILJAN S d.o.o nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

LJILJAN S d.o.o ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga internet stranica www.ljiljan-s.hr. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.ljiljan-s.hr  te za sve troškove povezane s tim.

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti tvrtke LJILJAN S d.o.o. LJILJAN S d.o.o zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Također, LJILJAN S d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, LJILJAN S d.o.o može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.ljiljan-s.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.ljiljan-s.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korištenjem internetskih stranica www.ljiljan-s.hr od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. LJILJAN S d.o.o zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja LJILJAN S d.o.o objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.ljiljan-s.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija.

LJILJAN S d.o.o zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika. Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.ljiljan-s.hr u vlasništvu su tvrtke LJILJAN S d.o.o te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. LJILJAN S d.o.o je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.ljiljan-s.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti LJILJAN S d.o.o od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. LJILJAN S d.o.o može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje LJILJAN S d.o.o smatra neprihvatljivim.

Također, LJILJAN S d.o.o može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. LJILJAN S d.o.o  nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.ljiljan-s.hr. LJILJAN S d.o.o se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.ljiljan-s.hr.

U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti LJILJAN S d.o.o U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

LJILJAN S d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne; osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. LJILJAN S d.o.o informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Prilikom registracije ili kupnje, korisnik inicijalno prihvaća primanje elektronskih promo materijala i ponuda.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici LJILJAN S d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Izjava o privatnosti podataka

Korištenjem ove stranice, slažete se s Izjavom o privatnosti podataka www.ljiljan-s.hr stranice, a koja je navedena na ovoj web stranici. Izjava o privatnosti podataka odnosi se na prikupljanje i korištenje osobnih podataka koje nam možete dostaviti putem obrazaca na našoj web stranici, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način.
Zadržavamo pravo, po vlastitom nahođenju, izmijeniti ili ukloniti dijelove ovoj Izjavi o privatnosti u bilo koje vrijeme. Ova Izjava o privatnosti dodatak je bilo kojoj drugoj odredbi i uvjetu koji se primjenjuju na ovim web stranicama. Ne zastupamo interese web stranica trećih strana koje bi mogle biti povezane s našom web stranicom.
Prepoznajemo važnost zaštite privatnosti podataka prikupljenih o vama kao posjetiteljima na našim web stranicama, a posebno podatke koji su u stanju identificirati vas kao pojedinca (vaši “osobni podaci”).
Ova Izjava o privatnosti regulira način na koji će se pohranjivati vaši osobni podaci i informacije, dobiveni putem naše web stranice, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način. Ovu Izjavu o privatnosti treba redovno pregledavati kako biste bili informirani o bilo kakvim promjenama. Vaši komentari i povratne informacije su dobrodošle.

Osobni podaci
Osobni podaci o posjetiteljima naših stranica prikupljaju se dobrovoljno s vašom svjesnom dozvolom. Na primjer, možda trebamo prikupiti vaše osobne podatke i informacije kako bi vam pružili daljnje usluge, odgovorili ili proslijedili vaš zahtjev ili upit. Namjera nam je ovom Izjavom zaštiti vaše osobne podatke od bilo kakvog prosljeđivanja i/ili krivog rukovanja takvim podacima koji nisu u skladu s važećim zakonima o privatnosti u Republici Hrvatskoj.

Korištenje podataka
Osobni podaci koje korisnik podnese na našim stranicama, putem e-mail adrese ili na bilo koji drugi način koriste se samo u svrhu za koju su poslane ili za druge sekundarne svrhe koje su povezane uz primarnu namjenu, osim ako smo otkrili druge koristi u ovoj Izjavi o privatnosti ili u trenutku prikupljanja. Kopije korespondencije poslane sa web stranice, koje mogu sadržavati osobne podatke, pohranjuju se kao arhiva za vođenje evidencije i back-up svrhe.

Podaci o kreditnim karticama
Podaci o kreditnim karticama pohranjeni su samo za obradu plaćanja te će biti izbrisani jednom kada je uplata izvršena.

Objavljivanje
Osim u slučajevima gdje ste pristali objaviti vaše osobne podatke kako bi se postigla svrha zbog koje su podneseni, vaši osobni podaci mogu se objaviti u posebnim situacijama u kojima imamo razloga vjerovati kako je to potrebno ne bi li se identificirao, kontaktirao ili donijela pravna akcija protiv svakoga tko ošteti, ozlijedi ili omete (namjerno ili nenamjerno) naša prava, imovinu, članove, korisnike ili bilo koga drugog koji bi mogao biti oštećen takvim aktivnostima. Također možemo otkriti osobne podatke ako vjerujemo, u dobroj vjeri da zakon zahtijeva objavljivanje.
Možemo angažirati treće osobe kako bi vam pružile uslugu ili proizvode u naše ime. U tim okolnostima možemo otkriti vaše osobne podatke tim trećim stranama kako bi se ispunili zahtjevi za proizvode i usluge. Primjerice, Služba za dostavu treba znati tvoje ime i adresu kako bi ti mogla dostaviti proizvode.

Sigurnost
Nastojimo osigurati sigurnost, integritet i privatnost osobnih podataka i informacija podnesenih na našim stranicama putem on-line obrazaca, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način, pregledavajući i ažurirajući naše sigurnosne mjere u svjetlu suvremenih tehnologija. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ne može biti zajamčeno potpuno siguran.
Međutim, mi ćemo nastojati poduzeti sve razumne korake kako bi zaštitili vaše osobne podatke koje nam možete proslijediti putem on-line obrazaca, e-mail adrese ili na bilo koji drugi način. Jednom kada dobijemo vaše podatke, poduzet ćemo najbolje mjere i pozornost kako bi osigurali njihovu sigurnost u našim sustavima.
Osim navedenoga, naši članovi, zaposlenici i/ili ugovorni pojedinci ili ustanove koji bi mogli pružati usluge u vezi s našim informacijskim sustavima su obvezni poštivati povjerljivost svih osobnih podataka i informacija koje čuvamo. Međutim, nećemo biti odgovorni za događaje koji proizlaze iz neovlaštenog pristupa vašim osobnim podacima.

Prikupljanje podataka o korisnicima

IP adrese
Naš web poslužitelj prikuplja vašu IP adresu za pomoć u dijagnozi problema i podršku s pitanjima naših usluga. Ipak, informacije su skupne i ne može se pratiti korisnik pojedinačno.

Cookies i Applets
Koristimo cookies za pružanje boljeg iskustva. Cookies omogućuju povećanje sigurnosti čuvanja vaših podataka kod upisivanja on-line obrazaca i način su praćenja jedinstvenog korisničkog pristupa.
Ovaj agregat sortiranja neosobnih informacija pomaže nam u analizi korištenja naših web stranica.

Pristup informacijama
Nastojat ćemo poduzeti sve razumne mjere za zaštitu i sigurnost svih informacija koje čuvamo o vama te držati te informacije točne i ažurne. Ako u bilo koje vrijeme otkrijete da neke od informacija o vama nisu točne, možete nas kontaktirati da se podaci isprave.
Osim navedenoga, naši članovi, zaposlenici i/ili ugovorni pojedinci ili ustanove koji bi mogli pružati usluge u vezi s našim informacijskim sustavima su obvezni poštivati povjerljivost svih osobnih podataka i informacija koje čuvamo.

Linkovi na druge web stranice
Na našim web stranicama postoje linkovi na stranice izvan naše domene te linkovi na web stranice trećih strana. Spomenute stranice nisu pod našom kontrolom i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ponašanje, sadržaj, održavanje ili poštivanje privatnosti za bilo koji od linkova. Prije dijeljenja vaših osobnih podataka na bilo kojoj drugog web stranici, savjetujemo vam da pročitate njihove uvjete korištenja i izjavu o privatnosti.

Problemi ili pitanja
Ako postanemo svjesni bilo kakve tekuće greške ili problema s našim web stranicama, te ćemo probleme ozbiljno uzeti u obzir i odmah početi raditi na njihovom otklanjanju. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s našom Izjavom o privatnosti podataka ili imate problem ili pritužbu, molimo vas da nas kontaktirate.
U slučaju da ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, pošaljite nam zahtjev, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu prodaja@ljiljan-s.hr

Izdvajamo iz ponude

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

44.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

35.20Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

43.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

34.40Kn

KULIR LOMLJENI CARRARA WHITE 25KG 9-12MM

Ukrasni kamen, pijesak i cvjetnjaci

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

97.30Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

87.57Kn

UKRASNI KAMEN THASSOS-WHITE 25-50MM 25KG

Ukrasni kamen, pijesak i cvjetnjaci

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

32.20Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

22.54Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

34.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

25.84Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

38.20Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

29.80Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

6,265.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

5,638.50Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

6,050.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

5,445.00Kn

PEĆ NA PELET MINI SLIM 5

Peći na pelet

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

427.20Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

384.48Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

750.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

675.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

76.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

68.40Kn

Zatražite ponudu

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,040.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

2,280.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

21.90Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

19.71Kn

ŠAMOTNI SET 3KG+1L

Opekarski i betonski proizvodi

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

3,897.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,195.54Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

9.94Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

7.95Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

8.75Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

7.88Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

11.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

9.90Kn

Zatražite ponudu

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

240.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

216.00Kn

DEKORATIVNI KAMEN CROBRICK OPEKA ANTIK

Dekorativni kamen i 3D zidni paneli

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

135.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

121.50Kn

3D TILES SYSTEM PANEL

Dekorativni kamen i 3D zidni paneli

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

4,678.90Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,743.12Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

1,440.48Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

1,296.43Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

340.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

306.00Kn

SLAVINA COLOR MJEŠALICA U BOJI

Kupaonski i kuhinjski program

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

850.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

680.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

161.90Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

145.71Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

291.10Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

261.99Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

15.56Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

14.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

107.65Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

91.50Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

107.65Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

91.50Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

107.65Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

91.50Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

67.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

60.30Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

20.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

18.00Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

24.30Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

18.23Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

4,054.96Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

3,446.72Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

1,125.40Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

1,012.86Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

516.60Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

464.94Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

134.06Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

120.65Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

82.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

65.60Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

42.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

37.80Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

42.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

37.80Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

57.05Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

51.35Kn

ALGICID

Sve za drvo

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

568.40Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

454.72Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

57.75Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

51.98Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

152.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

118.56Kn

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

8.56Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

7.70Kn

EUROTHERM 25 UT 375X250X238

Opekarski i betonski proizvodi

Cijena za plaćanje kreditnim karticama

144.00Kn

Cijena za plaćanje općom uplatnicom i internet bankarstvom.

129.60Kn


x

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Saznajte Više